YRKESINTRODUKTION MOT VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET (IMYVO)

YRKESINTRODUKTION MOT
VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET
(IMYVO)

Yrkesintroduktion hos oss innebär att du studerar vårt nationella yrkesprogram på heltid, och integrerat. Det innebär att du från första dagen följer en studieplan för IMYVO, men som bygger på samma struktur som den nationella studieplanen för Vård- och Omsorgsprogrammet. Du får undervisning i de ämnen du saknar betyg i från grundskolan, samtidigt som du läser nationella gymnasiekurser. Yrkesintroduktion kan pågå under ett läsår, men den kan även vara en treårig utbildning om den utformas med mer praktisk inriktning.


Flexibel undervisning
I vår undervisning finns en inbyggd flexibilitet som gör att du kan byta från godkänd grundskolekurs till gymnasiekurs samma dag du blir klar med grundskolekursen. Målet är att du så snabbt som möjligt klarar din formella behörighet för yrkesprogrammet, och att du sedan når din yrkesexamen samtidigt som dina klasskamrater. Vi har lång och vitsordad erfarenhet av att lotsa elever i yrkesintroduktion till examen inom ramen för normal gymnasietid (tre år). Behöver du längre tid på dig, så erbjuder vi naturligtvis ett fjärde år för IMYVO.


Individuellt stöd
Hos oss får du individuellt stöd så länge du behöver. Det innebär intensivt stöd av mentor, extra individuell undervisning, studiehall med pedagoger och läxhjälp under den ordinarie skoldagen. Vid behov får du naturligtvis även stöd från elevhälsoteamet med specialpedagog, skolsköterska, kurator samt studie- och yrkesvägledare. I teamet ingår även skolpsykolog och skolläkare.