VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET (VO)

VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET
(VO)

Vård- och omsorgsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med människor. Omvårdnadsyrken utgår ifrån en människosyn som betonar människors lika värde, mänsklig värdighet, livskvalitet och välbefinnande.


Det här programmet passar dig som är intresserad av människors hälsa och vill lära dig mer om arbete inom vården. Du får lära dig de grundläggande kunskaper som behövs för att arbeta inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, psykiatri, som vård- och omsorgspersonal och med funktionshindrade. Du lär dig hur man bemöter och vårdar människor på ett yrkesmässigt sätt och även om de tekniska system som används inom vården.


Problemlösning och bemötande
Du lär dig om vård, omvårdnad och omsorg samt om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning, om grunderna i medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och vårdvetenskap och om människan i olika åldrar ur biologiska, psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning.

Du lär dig även att identifiera, analysera och ta initiativ till att lösa problem i olika vård- och omsorgssituationer samt att se konsekvenserna av olika handlingsalternativ. Du får lära dig om de lagar och regler som gäller inom yrket och får möjlighet att diskutera etik och moral inom vård och omsorg. Under utbildningen läser du även religionskunskap för att bättre kunna förstå människors behov och veta hur man bör bemöta människor från olika kulturella bakgrunder.


Gymnasiegemensamma ämnen

600 poäng      

Engelska 5 100 p
Historia 1a1  50 p
Idrott och hälsa 1  100 p
Matematik 1a   100 p
Naturkunskap 1a1  50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a1    50 p
Svenska 1  100 p
eller
Svenska som andraspråk 1 100 p


Programgemensamma ämnen

1400 poäng  

Anatomi och fysiologi 1 50 p
Anatomi och fysiologi 2 50 p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100 p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100 p
Gerontologi och geriatrik 100 p
Hälso- och sjukvård 1 100 p
Hälso- och sjukvård 2 100 p
Omvårdnad 1 100 p
Omvårdnad 2 100 p
Psykiatri 1 100 p
Psykiatri 2 100 p
Psykologi 1 50 p
Samhällskunskap 1a2 50 p
Social omsorg 1 100 p
Social omsorg 2 100 p
Svenska 2 100 p
eller
Svenska som andraspråk 2 100 p


Inriktning

Inga (men ger möjlighet till specialiseringar)


Individuellt val

200 poäng


Gymnasiearbete

100 poäng


Programfördjupning

200 poäng