SPRÅKINTRODUKTION (IMS)

SPRÅKINTRODUKTION
(IMS)

Är du nyanländ i Sverige? Denna utbildning innehåller omfattande träning i det svenska språket samtidigt som du läser grundskolekurser och gymnasiekurser. Träning i det svenska språket sker i alla kurser och ämnen som du läser hos oss, teoretiska som praktiska.
Utbildningens längd kommer att anpassas efter dina individuella förutsättningar. Från första dagen förbereder vi dig för en nationellt högskoleförberedande program eller yrkesprogram utifrån dina förkunskaper och intresse.


Flexibel undervisning
Utbildningens längd anpassas efter varje individ. Vi har alla verktyg och stor erfarenhet av att snabba på din väg mot behörighet och examen i den svenska gymnasieskolan. Vi kartlägger, undervisar, prövar, validerar och ger dig stort individuellt stöd för att du ska uppnå dina mål så snabbt som det bara går.


Individuellt stöd
Du studerar på heltid och får extra stöd av mentor, modersmålsstöd, studiehandledning på modersmål samt tid i studiehall och läxläsning med pedagoger för extra träning. Vi erbjuder naturligtvis även stöd från elevhälsoteamet med specialpedagog, skolsköterska, kurator samt studie- och yrkesvägledare. I teamet ingår även skolpsykolog och skolläkare. Vi vet att du har många kompetenser med dig in i utbildningen och att vi tillsammans kan accelerera din väg mot behörighet och examen i den svenska gymnasieskolan!