SKOLLEDNING

SKOLLEDNING

Jörgen Frohm
Rektor
Skicka mejl

Suzanne Köre
Skolsköterska
Biträdande rektor
0730 62 01 06
Skicka mejl

Maria Atto
Lärare
Biträdande Rektor
Arbetslagsledare
Skicka mejl

Anton Livon
Lärare
Biträdande Rektor
Arbetslagsledare
Skicka mejl

Fatma Andersen
Biträdande rektor
Programansvarig
Skicka mejl

Ulrik Fostvedt
Lärare
Biträdande Rektor
Skicka mejl