SKOLLEDNING

SKOLLEDNING


Jörgen Frohm
Rektor
0768 31 01 95
Skicka mejl


Suzanne Köre
Skolsköterska
Biträdande rektor
0730 62 01 06
Skicka mejl


Maria Atto
Lärare
Biträdande Rektor
Skicka mejl


Ulrik Fostvedt
Lärare
Biträdande Rektor
Skicka mejl


Anton Livon
Lärare
Biträdande Rektor
Skicka mejl