NATURVETENSKAPSPROGRAMMET (NA)

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET
(NA)

Är du intresserad av naturvetenskap, men har inte riktigt bestämt dig för vad du vill bli? Då är Naturvetenskapsprogrammet ett bra val för dig! Hos oss kan du läsa inriktningen Naturvetenskap och samhälle.
Här får du en bredare syn på yrken som har med naturvetenskap och teknik att göra. Främst inom naturvetenskap, samhälle, matematik och teknik men även inom andra områden.


Högskoleförberedande utbildning
Genom utbildningen lär du dig att utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Det innebär att du tränar på din förmåga till kritiskt tänkande, logiskt resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser. Utbildningen ska även ge dig förståelse för hur naturvetenskap och samhällsutveckling ömsesidigt påverkar varandra och särskilt då naturvetenskapens roll i frågor kring hållbar utveckling.


Naturvetenskapens roll
Utbildningen bygger på ett etiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till naturvetenskapens roll i samhället. Du får lära dig att ifrågasätta, tänka kreativt och att ta egna initiativ. Du utvecklar din förmåga att söka, bearbeta och tolka information samt att tillägna dig ny teknik, vilket är viktig för naturvetare och matematiker. Utbildningen kommer att ge dig god vana att använda modern teknik och utrustning.NATURVETENSKAPSPROGRAMMET 
Inriktning – Naturvetenskap och samhälle


ÅRSKURS 1

KURSPOÄNG
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1100p
Engelska 5100p
Matematik 1c100p
Matematik 2c100p
Idrott och hälsa 1100p
Fysik 1a150p
Biologi 1100p
Kemi 1100p
TOTALT ÅRSKURS 1850p


ÅRSKURS 2

KURSPOÄNG
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2100p
Engelska 6100p
Matematik 3c100p
Moderna språk100p
Biologi 2100p
Samhällskunskap 1b100p
Historia 1b100p
Geografi 1100p
TOTALT ÅRSKURS 2800p


ÅRSKURS 3

KURSPOÄNG
Gymnasiearbete100p
Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3100p
Religion 150p
Samhällskunskap 2100p
Miljö- och energikunskap100p
Entreprenörskap100p
Programfördjupning 1100p
Individuellt val 1100p
Individuellt val 2100p
TOTALT ÅRSKURS 3850p
TOTALT2500p


INDIVIDUELLT VAL 200p
PROGRAMFÖRDJUPNING 100p

KURSPOÄNG
Matematik 4100p
Kemi 2100p
Fysik 2100p
Engelska 7100p
Moderna språk100p
Politik och hållbar utveckling100p
Entreprenörskap och företagande100p
Idrott och hälsa 2100p
Dansorientering100p