LÄRARE

LÄRARE
A-Ö


A


Anette Wasenius
Skicka mejl


Anton Livon
Arbetslagsledare
El- och Energi
Skicka mejl


D


Daniel Lavebäck
Skicka mejl


David Atto
Skicka mejl


David Karlson-Weimann
Skicka mejl


F


Fatma Andersen
Arbetslagsledare
Introduktion
Skicka mejl


G


Gustav Karlsson
Skicka mejl


K


Karin Malmcrona
Skicka mejl


L


Leila Pour Darvish
Skicka mejl


Line Klaamas
Skicka mejl


Linnéa Ingvarsson
Skicka mejl


M


Maria Atto
Arbetslagsledare
Naturvetenskap
Skicka mejl


Mikael Boysen
Skicka mejl


Mohammad Ayman Tahhan
Skicka mejl


Mulugeta Asene
Skicka mejl


S


Sadeq Alizada
Skicka mejl


Selma Hassan
Skicka mejl


Suzanne Köre
Arbetslagsledare
Vård och Omsorg
Skicka Mejl


T


Taddese Yeshitla
Skicka mejl


Tohid Nabavi
Skicka mejl


U


Ulrik Fostvedt
Skicka mejl