INDIVIDUELLT ALTERNATIV (IMA)

INDIVIDUELLT ALTERNATIV
(IMA)

Saknar du gymnasiebehörighet och saknar fler grundskolebetyg än vad som krävs för Programinriktat Val eller Yrkesintroduktion, då kan Individuellt Alternativ passa dig. Alla våra IMA-elever följer en individuell studieplan som anpassats efter den enskilda elevens mål, behov och förutsättningar. Målet är att komma in på ett nationellt program eller att börja arbeta efter avslutade studier.

Vi har lång och vitsordad erfarenhet av att lotsa IMA-elever till nationellt program inom ramen av ett år.


Individuellt stöd
Hos oss får du individuellt stöd så länge du behöver. Det innebär intensivt stöd av mentor, extra individuell undervisning, studiehall med pedagoger och läxhjälp under den ordinarie skoldagen. Vid behov får du naturligtvis även stöd från elevhälsoteamet med specialpedagog, skolsköterska, kurator samt studie- och yrkesvägledare. I teamet ingår även skolpsykolog och skolläkare.