Hem

VÄSTSVENSKA GYMNASIET

Västsvenska gymnasiet är en gymnasieskola som har en vision om hur den perfekta lärmiljön ser ut. Skolan har vuxit fram ur det lokala föreningslivet och dess värderingar − att tillsammans alltid göra varandra bättre. Vårt mål är att du ska nå din fulla potential och se nya möjligheter för framtiden. Välj oss och bli en del av en helt ny och spännande gymnasieskola!

Västsvenska gymnasiet erbjuder stor flexibilitet i undervisningen för att du ska kunna kombinera dina gymnasiestudier med ditt engagemang i en lokal förening. Tillsammans ska vi lyfta dina förmågor och hitta nya lösningar på fyrkantiga problem, samt fokusera mer på dina möjligheter än på eventuella svårigheter.


Tre nationella program
Du kan välja på tre nationella gymnasieprogram
• Naturvetenskapliga programmet med inriktning på naturvetenskap och samhälle
• El- och energiprogrammet med inriktning på elteknik
• Vård- och omsorgsprogrammet
Vi kommer även att erbjuda platser för IM-programmen.


Glädje ger motivation
Gymnasietiden ska vara en tid av glädje och lärande. Du är betydelsefull för oss och ska alltid känna dig välkommen. Därför har vi skapat en skolorganisation som sätter fokus på goda relationer mellan elever och skolpersonal. Alla ska visa ömsesidig respekt för varandras variationer. Om du får mer idrott och rörelse i din vardag samt att du trivs och har roligt i skolan så ökar din motivation och prestation i skolarbetet. Vi vill tillsammans med dig skapa en skola som du kan längta till!


Engagerad personalgrupp
Du kommer att möta en mycket engagerad och kompetent personalgrupp med stor erfarenhet och en vitsordad förmåga att undervisa. Vi ser samverkan och samarbete som en självklarhet utifrån vår demokratiska syn på skolverksamhet. Alla ska kunna påverka och känna sig delaktiga i sin skola! Var och en av oss tar din utbildning på största allvar, och vi menar det verkligen. Tillsammans med dig vill vi se hur långt du kan nå i din individuella utveckling!