EL- OCH ENERGIPROGRAMMET (EE)

EL- OCH ENERGIPROGRAMMET
(EE)

Vill du bli installationselektriker, serviceelektriker eller larminstallatör? Då är El- och energiprogrammet, med inriktning mot Elteknik, något för dig.
Din utbildning som elektriker och larminstallatör hos oss innebär mycket praktiskt arbete i elverkstaden. Du får lära dig att planera, strukturera och installera.


Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
En stor del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats. Under APL-tiden, minst 15 veckor, hinner du skaffa dig god erfarenhet från arbetslivet. Du bygger även ett personligt nätverk som kan ge dig ett arbete som elektriker efter utbildningen.


EL- OCH ENERGIPROGRAMMET 
Inriktning – Elteknik


ÅRSKURS 1

KURSPOÄNG
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1100p
Engelska 5100p
Matematik 1a100p
Naturkunskap 1a150p
Idrott och hälsa 1100p
Datorteknik 1a100p
Mekatronik 1100p
Energiteknik 1100p
Elektromekanik100p
TOTALT årskurs 1850p


ÅRSKURS 2

KURSPOÄNG
Historia 1a150p
Samhällskunskap 1a150p
Praktiskt Ellära100p
Elkraftteknik100p
Kommunikationsnät 1100p
Elinstallationer*100p
Belysningsteknik100p
Data- och medianät100p
Servicekunskap100p
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2**100p
Engelska 6**100p
TOTALT årskurs 2800p


ÅRSKURS 3

KURSPOÄNG
Gymnasiearbete100p
Religionskunskap 150p
Elinstallationer*100p
Fastighetsautomation 1100p
Elmotorstyrning100p
Larm – Övervakning och Säkerhet100p
Programfördjupning 1100p
Individuellt val 1100p
Individuellt val 2100p
Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3**100p
TOTALT årskurs 3850p
TOTALT2500p
TOTALT**2800p
* Kurs som sträcker sig över två läsår
** Kurser som är möjliga att välja bort


INDIVIDUELLT VAL 200p
PROGRAMFÖRDJUPNING 100p

KURSPOÄNG
Underhåll – Elteknik100p
Inbrottslarmssystem100p
Brandlarmssystem100p
Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2100p
Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3100p
Matematik 2a100p
Engelska 6100p
Idrott och hälsa 2100p
Dansorientering100p