EL- OCH ENERGIPROGRAMMET (EE)

EL- OCH ENERGIPROGRAMMET
(EE)

Vill du bli installationselektriker, serviceelektriker eller larminstallatör? Då är El- och energiprogrammet, med inriktning mot Elteknik, något för dig.
Din utbildning som elektriker och larminstallatör hos oss innebär mycket praktiskt arbete i elverkstaden. Du får lära dig att planera, strukturera och installera.


Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
En stor del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats. Under APL-tiden, minst 15 veckor, hinner du skaffa dig god erfarenhet från arbetslivet. Du bygger även ett personligt nätverk som kan ge dig ett arbete som elektriker efter utbildningen. Vi erbjuder alla våra elever på El- och energiprogrammet möjlighet att läsa in grundläggande högskolekompetens (Svenska 2 och 3 samt Engelska 6) under sin ordinarie yrkesutbildning.


Gymnasiegemensamma ämnen

600 poäng

Engelska 5                          100 p
Historia 1a1                         50 p
Idrott och hälsa                 100 p
Matematik 1a                     100 p
Naturkunskap 1a1              50 p
Religionskunskap 1            50 p
Samhällskunskap 1a1        50 p
Svenska 1                            100 p
(alt Svenska som andraspråk 1)

Programgemensamma ämnen

400 poäng

Datorteknik 1a                    100 p
Elektromekanik                  100 p
Energiteknik                        100 p
Mekatronik 1                       100 p

Inriktning

400-500 poäng 

Elteknik 500 poäng
Elkraftteknik                       100 p
Praktisk ellära                     100 p
Elinstallationer                   200 p
Kommunikationsnät 1       100 p

Individuellt val

200 poäng

Individuellt val 1                 100 p
Individuellt val 2                 100 p

Gymnasiearbete

100 poäng

Programfördjupning

700-800 poäng