ADMINISTRATION

ADMINISTRATION

Nathalee Lavebäck
Administratör
Elevcoach
Skicka mejl

Linda Arlehill
Elevadministratör
Skicka mejl

Christin Lavebäck
Ekonomi
Skicka mejl

David Atto
APL-ansvarig
0704 33 21 51
El och Energi
Skicka mejl

Line Klamaas
APL-ansvarig
Vård och Omsorg
Skicka mejl