NATIONELLT YRKESPAKET LARM- OCH SÄKERHETSTEKNIK (IMYEEFE)

NATIONELLT YRKESPAKET
LARM- OCH SÄKERHETSTEKNIK
(IMYEEFE)
800p

Vi har tillsammans med bransch (SLR) och Skolverket tagit fram ett nationellt yrkespaket för Larm- och säkerhetsteknik. Yrkespaketen kan kombineras med grundskoleämnen för att ge möjlighet till behörighet till ett nationellt program (El- och energiprogrammet). Du kan också kombinera yrkespaketet med gymnasiala kurser utöver de som ingår i yrkespaket och därmed nå examen på El- och energiprogrammet. 

Nationellt yrkespaket i Larm- och säkerhetsteknik söks för enskild elev (prata med din SYV). Sökbeteckning är IMYEEFE.

SLR som bransch står för framtagandet av praktikplatser, kompetensstöd och visst materialstöd.
För vissa av yrkespaketen finns förslag på påbyggnadspaket och för en del av yrkespaketen finns förslag på lämpliga kurser att komplettera med, för att eleven ska få en bredare eller djupare kunskap inom området.


Flexibel undervisning
I vår undervisning finns en inbyggd flexibilitet som gör att du kan byta från godkänd grundskolekurs till gymnasiekurs, samma dag du blir klar med grundskolekursen. Målet är att du så snabbt som möjligt klarar din formella behörighet för yrkesprogrammet, och att du sedan når din yrkesexamen samtidigt som dina klasskamrater. Vi har lång och vitsordad erfarenhet av att lotsa elever i yrkesintroduktion till examen inom ramen för normal gymnasietid (tre år). Behöver du längre tid på dig, så erbjuder vi naturligtvis ett fjärde år för IMYEEFE.


Individuellt stöd
Hos oss får du individuellt stöd så länge du behöver. Det innebär intensivt stöd av mentor, extra individuell undervisning, studiehall med pedagoger och läxhjälp under den ordinarie skoldagen. Vid behov får du naturligtvis även stöd från elevhälsoteamet med specialpedagog, skolsköterska, kurator samt studie- och yrkesvägledare. I teamet ingår även skolpsykolog och skolläkare.


En individuell bedömning måste alltid göras av om innehållet är lämpligt för att förbereda eleven för arbetsmarknaden.