Kontakt

KONTAKT
PERSONAL


Jörgen Frohm
Rektor
0768 31 01 95
Skicka Mail
Christin Lavebäck
Ekonomiansvarig
0768 37 04 12
Skicka Mail
Suzanne Köre
Skolsköterska
0730 62 01 06
Skicka Mail
Michael Lindholm
APL/Arbetslagsledare
0702 66 60 22
Skicka Mail
Helen Wistrand
Kurator
0762 81 45 44
Skicka Mail

Lars Nyström
SYV
Skicka Mail
Linda Arlehill
Elevadministratör
0738 91 07 17
Skicka Mail
Anette Eriksson
Café/Lokalvård
Skicka Mail
Michel Engelin
Café/Vaktmästeri
Skicka Mail
Matz Wallander
Marknadsansvarig
0739 83 63 00
Skicka Mail
Maria Atto
Lärare
/Biträdande rektor
Skicka Mail
Fatma Andersen
Lärare
/Arbetslagsledare
Skicka Mail
Anton Livon
Lärare
/Biträdande rektor
Skicka Mail
Mikael Boysen
Lärare
Skicka Mail
Roger Pettersson
Lärare
Skicka Mail
Ulrik Fostvedt
Lärare
/Biträdande rektor
Skicka Mail

Daniel Lavebäck
Lärare
Skicka Mail
Selma Hassan
Lärare
Skicka Mail
Siavash Dehghani
Lärare
Skicka Mail
Mulugeta Asene
Lärare
Skicka Mail
David Karlson-Weimann
Lärare
Skicka Mail
Karin Malmcrona
Lärare
Skicka Mail
David Atto
Lärare
Skicka Mail
Abdinur Khalif
IM-samordnare
Skicka Mail
Mohammad Ayman Tahhan
Lärare
Skicka Mail
Leila Pour Darvish
Lärare
Skicka Mail
Tohid Nabavi
Lärare
Skicka Mail
Sadeq Alizada
Lärare
Skicka Mail
Lena Ehrenström
Skolläkare
kontakta skolsköterskan

Anna Liljeström
Specialpedagog
kontakta skolsköterskan