UNDERVISNING HT20

INFO KRING UNDERVISNINGEN
Höstterminen 2020


ÅRSKURS 1


EL20a
undervisning på skolan på heltid

EL20b

undervisning på skolan på heltid

NATUR20

undervisning på skolan på heltid

PREP20a

undervisning på skolan på heltid

PREP20b

undervisning på skolan på heltid


ÅRSKURS 2


EL19a
uppdelade i gr1 (udda veckor på skolan) och gr2 (jämna veckor på skolan), mer info från mentor

EL19b

uppdelade i gr1 (udda veckor på skolan) och gr2 (jämna veckor på skolan), mer info från mentorn

NATUR19

undervisning på skolan jämna veckor fram till höstlovet, därefter udda veckor fram till jul


ÅRSKURS 3


EL18a
uppdelade i gr1 (udda veckor på skolan) och gr2 (jämna veckor på skolan), mer info från mentor

EL18b
uppdelade i gr1 (udda veckor på skolan) och gr2 (jämna veckor på skolan), mer info från mentorn

NATUR18
undervisning på skolan udda veckor fram till höstlovet, därefter jämna veckor fram till jul