CORONA

SKOLANS INFORMATION
KRING CORONAVIRUSET


Publicerat 2020-02-28 – Uppdaterat 2020-03-13

Nedan finner du en pdf med information kring Coronaviruset och skolans riktlinjer. Ta kontakt med personal på skolan om du har funderingar eller känner oro.

Nedan finner du en pdf med Beslut och information från vår Huvudman.

Dokumenten uppdateras kontinuerligt.