PROGRAMINRIKTAT INDIVIDUELLT VAL (IMPRO)

PROGRAMINRIKTAT INDIVIDUELLT VAL (IMPRO)

Det här är en utbildning för dig som fått minst 6 betyg i grundskolan varav svenska eller svenska som andraspråk är ett av dem, dessutom måste minst ett av de godkända ämnena vara matematik eller engelska. IMPRO hos oss innebär att du från första dagen följer en studieplan för IMPRO men som bygger på samma struktur som den nationella studieplanen för El- och energisprogrammet. Du studerar på heltid integrerat på det nationella yrkesprogrammet.
 
Flexibel undervisning
I vår undervisning finns en inbyggd flexibilitet som gör att du kan byta från godkänd grundskolekurs till gymnasiekurs, samma dag du blir klar med grundskolekursen. Målet är att du så snabbt som möjligt klarar din formella behörighet för yrkesprogrammet och att du sedan når din yrkesexamen samtidigt som dina klasskamrater. Utbildningen planeras för högst ett läsår, men om du behöver längre tid kan du som längst gå IMPRO i tre läsår. Vi har lång och vitsordad erfarenhet av att lotsa IMPRO-elever till examen inom ramen för normal gymnasietid (tre år).
 
Individuellt stöd
Hos oss får du individuellt stöd så länge du behöver. Det innebär intensivt stöd av mentor, extra individuell undervisning, studiehall med pedagoger och läxhjälp under den ordinarie skoldagen. Vid behov får du naturligtvis även stöd från elevhälsoteamet med specialpedagog, skolsköterska, kurator samt studie- och yrkesvägledare. I teamet ingår även skolpsykolog och skolläkare.