PREPARANDUTBILDNING (IMPRE)

PREPARANDUTBILDNING (IMPRE)

Hos oss får du studera på vårt nationella Naturvetenskapliga program på heltid, och integrerat. Det innebär att du från första dagen följer en studieplan för IMPRE men som bygger på samma struktur som den nationella studieplanen för Naturvetenskapliga programmet. Du får undervisning i de ämnen du saknar betyg i från grundskolan, samtidigt som du läser nationella gymnasiekurser.


Flexibel undervisning
Utbildningen utformas individuellt för varje elev och en övergång till nationellt program sker så snart som möjligt och ska pågå högst ett läsår. I vår undervisning finns en inbyggd flexibilitet som gör att du kan byta från godkänd grundskolekurs till gymnasiekurs, samma dag du blir klar med grundskolekursen. Målet är att du så snabbt som möjligt klarar din formella behörighet för ett högskoleförberedande program och att du sedan når din gymnasieexamen samtidigt som dina klasskamrater. Vi har lång och vitsordad erfarenhet av att lotsa IMPRE-elever till examen inom ramen för normal gymnasietid (tre år). Behöver du längre tid på dig så erbjuder vi ett extra år för IMPRE.

Individuellt stöd

Hos oss får du individuellt stöd så länge du behöver det. Det innebär att du får extra individuell undervisning, studiehall med pedagoger och läxhjälp under den ordinarie skoldagen. Vi erbjuder naturligtvis stöd från elevhälsoteamet med specialpedagog, skolsköterska, kurator samt studie- och yrkesvägledare. I teamet finns även skolpsykolog och skolläkare.