Om VSG

FAKTA OM VÄSTSVENSKA GYMNASIET

Västsvenska Gymnasiet drivs av Idrottens skola och ägs till 40 procent
av Idrottens Spel, Göteborg. Idrottens skola har inget vinstintresse i skolan. All eventuell vinst kommer att återinvesteras i skolorganisationen för att gynna en attraktiv kunskaps- och skolmiljö för elever och personal.
 
Västsvenska Gymnasiet startades höstterminen 2017 och höstterminen 2018 flyttade vi in i våra nya fräscha lokaler på  Polstjärnegatan 4C i Göteborg.