NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

Är du intresserad av naturvetenskap, men har inte riktigt bestämt dig för vad du vill bli? Då är Naturvetenskapsprogrammet ett bra val för dig! Hos oss kan du läsa inriktningen Naturvetenskap och samhälle.

Här får du en bredare syn på yrken som har med naturvetenskap och teknik att göra. Främst inom naturvetenskap, samhälle, matematik och teknik men även inom andra områden.


Högskoleförberedande utbildning
Genom utbildningen lär du dig att utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Det innebär att du tränar på din förmåga till kritiskt tänkande, logiskt resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser. Utbildningen ska även ge dig förståelse för hur naturvetenskap och samhällsutveckling ömsesidigt påverkar varandra och särskilt då naturvetenskapens roll i frågor kring hållbar utveckling.


Naturvetenskapens roll
Utbildningen bygger på ett etiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till naturvetenskapens roll i samhället. Du får lära dig att ifrågasätta, tänka kreativt och att ta egna initiativ. Du utvecklar din förmåga att söka, bearbeta och tolka information samt att tillägna dig ny teknik, vilket är viktig för naturvetare och matematiker. Utbildningen kommer att ge dig god vana att använda modern teknik och utrustning.


Gymnasiegemensamma ämne

     1150 poäng            

 • Engelska 5                                           100p
 • Engelska 6                                           100p
 • Idrott och hälsa                                  100p
 • Historia 1b                                           100p
 • Matematik 1c                                      100p
 • Matematik 2c                                      100p
 • Matematik 3c                                      100p
 • Religionskunskap 1                            50p
 • Samhällskunskap 1b                          100p
 • Svenska 1                                             100p
 • Svenska 2                                             100p
 • Svenska 3                                             100p

Programgemensamma ämnen

      450 poäng

 • Fysik 1a                                               150p
 • Kemi 1                                                 100p
 • Biologi                                                 100p
 • Moderna språk                                  100p

Inriktning

     300 poäng

Naturvetenskap och samhälle 300 p

 • Ett naturvetenskapligt ämne        100p
 • Geografi 1                                          100p
 • Samhällskunskap 2                         100p

Individuellt val

     200 poäng

 • Individuellt val 1                           100p
 • Individuellt val 2                          100p

Gymnasiearbete

    100 poäng

Programfördjupning

   200-300 poäng